Dostępność cyfrowa - Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy

Dostępność cyfrowa

 

Gminy Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej

W Gminnej Bibliotece Publicznej przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://gbppalecznica.dlaprzedszkoli.eu/ spełnia wymagania w 88%.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • widoczny fokus
  • wyróżnienie odnośników
  • czytanie strony