Wizja - Misja - Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy

Wizja - Misja

 

 

WIZJA I MISJA

 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAŁECZNICY

   

 

 WIZJA

 

         Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy jest instytucją kultury, która posiada odpowiedni potencjał ludzki i przychylność władz samorządowych dbających o odpowiedni standard materialny.
- Placówka dba o wizerunek dobrze zaopatrzonej książnicy w nowości literackie.  
- Tworzy  nowy wizerunek biblioteki jako instytucji kultury wykorzystującej nowoczesne technologie informatyczne.
- Jest miejscem  nowoczesnym i atrakcyjnym dla dzieci i młodzieży, nadążającym za ich zmieniającymi się oczekiwaniami edukacyjnymi i kulturalnymi, miejscem, które będzie zdolne efektywnie konkurować z kulturą masową.
- Czuwa nad zachowaniem równowagi między tradycją i nowoczesnością, co w sposób demokratyczny pozwoli zaspokoić potrzeby użytkowników różnych grup społecznych i wiekowych.

 
 
 
 

 

MISJA

 

          Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałecznicy jest rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych  i kulturalnych lokalnego społeczeństwa  oraz zapewnienie profesjonalnego poziomu  usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz.